Tác dụng giảm đau tuyệt vời của cao diệp hạ châu hơn cả morphin

Trong các nghiên cứu mới đây nhất của Kenneth Jones – nhà nghiên cứu Brazil đã chứng minh tác dụng giảm đau mạnh và bền vững của dược liệu cao diệp hạ châu. Nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng giảm đau của thảo mộc này có tác dụng mạnh hơn gấp 4 lần indomethacin … Tiếp tục đọc Tác dụng giảm đau tuyệt vời của cao diệp hạ châu hơn cả morphin