Cà gai leo hỗ trợ và điều trị xơ gan hiệu quả

Cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens Lous là cây ưa ẩm, ưa sáng, chịu bóng thường mọc thành bụi quanh làng, các bãi hoang. Cây mọc hoang ở những chỗ nhiều ánh sáng, sinh trưởng phát triển tốt. Cây dễ trồng có thể tái sinh từ các bộ phận thân, gốc … Tiếp tục đọc Cà gai leo hỗ trợ và điều trị xơ gan hiệu quả