Ngừa ung thư hiệu quả bằng cao diệp hạ châu

Diệp hạ châu có tên khoa học là Phyllanthus urinaria là cây cỏ dại mọc ở khắc các vùng nhiệt đới. Cây phát triển chủ yếu vào mùa mưa. Từ xưa, diệp hạ châu đã được sử dụng như là một cây thuốc truyền thống phổ biến. Trong các nghiên cứu mới đây người ta … Tiếp tục đọc Ngừa ung thư hiệu quả bằng cao diệp hạ châu