Cao bèo hoa dâu nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bèo hoa dâu hay còn gọi là dương xỉ thủy sinh, có năng suất cao, có thể tăng gấp đôi sinh khối của nó chỉ trong 3 -10 ngày.  Cây mọc hoang ở nhiều cánh đồng lúa, ruộng, ao hồ ở nước ta. Nhờ nguồn lợi lớn từ việc dễ dàng phát triển thực vật … Tiếp tục đọc Cao bèo hoa dâu nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn chăn nuôi