Thực phẩm thường nào cần đăng ký công bố?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn kinh doanh các sản phẩm là thực phẩm thường đều phải tiến hành thủ tục đăng ký công bố thực phẩm thường với Chi cục an toàn thực phẩm  thuộc Sở y tế.  Theo quy định của Bộ y tế việc tiến hành công bố thực phẩm trước … Tiếp tục đọc Thực phẩm thường nào cần đăng ký công bố?