Thực phẩm chức năng là gì

Thuật ngữ ‘chức năng' đôi khi được sử dụng để mô tả các loại thực phẩm và đồ uống được làm giàu với các chất dinh dưỡng hoặc các chất đặc biệt có khả năng ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe hơn và trên giá trị dinh dưỡng cơ bản của chúng. Nguyên liệu … Tiếp tục đọc Thực phẩm chức năng là gì