Pluriamin có tác dụng gì và có nguồn gốc ở đâu

Pluriamin có thể có sẵn ở các nước sau. Thành phần phù hợp cho Pluriamin doxylamine: Doxylamine succinate (một dẫn xuất của Doxylamine) được báo cáo chỉ dẫn là một thành phần của Pluriamin ở các quốc gia như: chile, colombia pyridoxin: Pyridoxine hydrochloride (một dẫn xuất của Pyridoxine) được báo cáo là một thành … Tiếp tục đọc Pluriamin có tác dụng gì và có nguồn gốc ở đâu