Quy trình sản xuất và lên men bia

Sản xuất bia không bao gồm hoạt động của vi sinh vật ở mọi giai đoạn, sản xuất nguyên liệu thô và ác tính với sản phẩm trong lành. Một phần của chúng tôi là một phần của các loại bia, sản xuất bia và men, nấm men. GIỚI THIỆU Bia, giống như bất kỳ … Tiếp tục đọc Quy trình sản xuất và lên men bia