Tác dụng nổi bật của sen với chứng mất ngủ

Có 1 vài chuyển đổi trong Drosophila melanogaster hành vi đánh thức giấc ngủ do hạt sen (Nelumbo nucifera) và chiết xuất cao lá sen (Polygonatum sibiricum) Giấc ngủ chiếm một phần ba đời sống của chúng ta và cũng là một phần quan trọng của sinh hoạt động vật. Giấc ngủ là một trạng … Tiếp tục đọc Tác dụng nổi bật của sen với chứng mất ngủ