Lợi ích sức khỏe của táo gai

Là một thành viên của họ hoa hồng, táo gai (Crataegus monogyna) là một cây có gai, hoa hoặc cây bụi có nguồn gốc từ các vùng ôn đới của châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á. Mặc dù các loại quả mọng đỏ ngọt nhỏ ("Táo gai") được sử dụng trong các loại mứt, … Tiếp tục đọc Lợi ích sức khỏe của táo gai