Kỹ thuật chiết xuất dược liệu thuốc và phân lập sản phẩm tự nhiên: đánh giá toàn diện

Tổng quan: Thuốc tự nhiên là lựa chọn duy nhất để phòng ngừa và điều trị bệnh cho con người trong hàng ngàn năm. Sản phẩm tự nhiên là nguồn quan trọng để phát triển thuốc. Lượng sản phẩm tự nhiên hoạt tính sinh học trong thuốc tự nhiên luôn khá thấp. Ngày nay, điều … Tiếp tục đọc Kỹ thuật chiết xuất dược liệu thuốc và phân lập sản phẩm tự nhiên: đánh giá toàn diện