Lợi ích chống oxy hóa tế bào tuyệt vời của cây biển súc

Hoạt tính chống oxy hóa của chiết xuất cây biển súc đã được tìm thấy bằng các xét nghiệm nhặt gốc tự do, xét nghiệm nhặt gốc superoxide, xét nghiệm peroxid hóa lipid và xét nghiệm phân tách chuỗi DNA do gốc hydroxyl. Ngoài ra, chiết xuất biển súc có hàm lượng phenolics và flavonoid … Tiếp tục đọc Lợi ích chống oxy hóa tế bào tuyệt vời của cây biển súc