Tác dụng nổi trội của cây bồ bồ còn gọi là cao nhân trần

Giới thiệu cây nhân trần Thường được gọi đa dạng tên theo các vùng khác nhau: Nhân trần, Tuyến hương, Cây chè cát, Người miền trung gọi là Cây hoắc hương núi Tên tiếng anh: Adenosma caeruleum R. Br. - Adenosma glutinosum (L.) Druce var. caeruleum (R. Br.) Tsoong Nguồn gốc họ hàng: Cây thuộc … Tiếp tục đọc Tác dụng nổi trội của cây bồ bồ còn gọi là cao nhân trần