Trung tâm nghiên cứu thực phẩm chức năng ứng dụng công nghệ nano

Trung tâm nghiên cứu và gia công thực phẩm chức năng tập trung vào các phát triển dựa trên các thành phần thực phẩm chức năng và hoạt tính sinh học và công thức của chúng để phát triển sản phẩm mới cho dinh dưỡng đạt mục tiêu trong suốt tuổi thọ. Tác động và … Tiếp tục đọc Trung tâm nghiên cứu thực phẩm chức năng ứng dụng công nghệ nano