Sử dụng cây thuốc mộc hoa trắng trị bệnh hiệu quả

Mộc hoa trắng (Mộc hoa trắng) là một loại cây hay cây bụi lớn được tìm thấy trên khắp các khu vực rừng rụng lá ở Ấn Độ ở độ cao thấp và lên đến 1100 mét trong đường núi Himalaya nhiệt đới. Hạt của cây được gọi là Indrajau hoặc Indrayava. Các hạt và … Tiếp tục đọc Sử dụng cây thuốc mộc hoa trắng trị bệnh hiệu quả