Các lợi ích trị bệnh của cây hương phụ

Họ: Cyperaceae Tiếng Phạn: Mustaka, Varida Assamese: Mutha, Somad Koophee, Keyabon Tiếng Anh : Nut Grass Kannada: Konnari Gadde Malayalam: Muthanga, Kari Mustan Oriya: mutha Tiếng Ba Tư: Mutha, Motha Tiếng Tamil: Korai, Korai-Kizhangu Tiếng Telugu: Tunga mustalu Tiếng Urdu: Sad Kufi, habu-ul-zillam, nagarmotha Cây hương phụ có thân rễ và xương cụt có một … Tiếp tục đọc Các lợi ích trị bệnh của cây hương phụ