Tác dụng xạ trị ung thư của một loại thảo dược y học tự nhiên Silymarin

TÓM TẮT Xạ trị là phương thức điều trị ung thư phổ biến nhất áp dụng bức xạ ion hóa. Trong hầu hết các trường hợp, xạ trị nhất thiết ảnh hưởng đến các mô bình thường xung quanh khối u. Silymarin là một trong những thành phần hóa học quan trọng nhất của cây … Tiếp tục đọc Tác dụng xạ trị ung thư của một loại thảo dược y học tự nhiên Silymarin