Lợi ích sức khỏe của cây biển súc

Cây biển súc, còn được gọi là cỏ nút phổ biến là một loại cây hàng năm liên quan đến kiều mạch thuộc họ Buckwheat Polygonaceae. Được biết đến với tên khoa học là Polygonum aviculare L, cây này có một số tên phổ biến khác bao gồm cỏ chim, cỏ cửa, cỏ ngỗng, tảo … Tiếp tục đọc Lợi ích sức khỏe của cây biển súc