Điều kỳ diệu vĩ đại từ cây bạch quả

Cây bạch quả là một loại cây độc đáo không có liên quan họ hàng với các thực vật sống. Nó đã được phân loại trong một bộ phận riêng biệt Ginkgophyta, trong đó có lớp Ginkgoopsida, thứ tự của Ginkgoales, họ Ginkgoaceae, chi Bạch quả, và cho đến ngày nay, nó là loài sống … Tiếp tục đọc Điều kỳ diệu vĩ đại từ cây bạch quả