Nấu cao dược liệu từ thảo dược thiên nhiên

Hiện nay, phương pháp nấu cao dược liệu thuê thường sử dụng ở điều kiện áp suất thường trong không khí và nhiệt độ không chuẩn xác. Từ đó, dẫn đến hoạt tính, tính chất hóa học của dược liệu bị mất đi tròn quá trình nấu, cô, sấy…khiến cho hiệu quả thành phẩm bị giảm … Tiếp tục đọc Nấu cao dược liệu từ thảo dược thiên nhiên