Nấm men bia được sản xuất như thế nào?

Lên men rượu, bia là sự biến đổi sinh học của đường tinh bột mà Saccharomyces cerevisiae là vi sinh vật chính tham gia vào quá trình này. Nấm men Saccharomyces cerevisiae hay còn gọi là nấm men bia chiếm ưu thế trong giai đoạn cuối của quá trình lên men, nó có khả năng … Tiếp tục đọc Nấm men bia được sản xuất như thế nào?