Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đăng ký hợp quy

Theo quy định của pháp luật Việt Nam tất cả các sản phẩm  hàng hóa, dịch vụ, quá trình trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đều phải công bố hợp quy. Trình tự, thủ tục công bố thực phẩm chức năng hợp quy được thực hiện theo 2 bước bao gồm: đánh … Tiếp tục đọc Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đăng ký hợp quy