Những công dụng tuyệt vời của mộc hoa trắng

Từ lâu đời mộc hoa trắng được sử dụng để điều trị bệnh lỵ amip. Vỏ thân, vỏ rễ và hạt mang lại hơn 40 ancaloit. Nồng độ cao nhất được tìm thấy trong vỏ thân và vỏ rễ với tới 4,3%, nhưng chỉ có 0,4% được báo cáo cho cây ra hoa. Lá chứa … Tiếp tục đọc Những công dụng tuyệt vời của mộc hoa trắng